Zelf zorg inkopen met een PersoonsGebonden Budget

Wilt u zelf bepalen waar, wanneer en van wie u zorgt ontvangt? Dan kunt u een pgb aanvragen. Een pgb is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u gaan ondersteunen en wanneer zij komen. U sluit zelf contracten af met zorgverleners, maakt een planning en stuurt uw zorgverleners aan. Ook houdt u of uw gewaarborgde hulp de administratie bij en regelt u zelf de betalingen. 

Zorg ontvangen via Zorg In Natura

Bij zorg in natura maakt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar afspraken met verschillende zorgorganisaties. U kunt alleen uit deze zorgaanbieders kiezen wie u verzorgt of ondersteunt. U maakt met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt. De gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar regelt de administratie.

Combinatie van PGB en ZIN

U kunt zorg in natura en een pgb soms combineren. Bijvoorbeeld als u verschillende soorten zorg nodig heeft. Zo kunt u verpleging en persoonlijke verzorging combineren. Voor de verpleging krijgt u bijvoorbeeld thuiszorg via zorg in natura. De persoonlijke verzorging regelt u dan via uw pgb.