COR TIBI logeren/wonen


CorTibi (hart voor jou) speelt in op de toenemende zorgbehoefte en vereenzaming van ouderen en komt tegemoet aan de doelstelling van de overheid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. CorTibi gaat aan de slag met het maatschappelijke probleem rondom kwetsbare, hulpbehoevende, eenzame en minderbedeelde ouderen. CorTibi pakt de eenzaamheid onder niet-zorgbehoevenden aan. CorTibi dringt het tekort aan zorgmedewerkers terug en gaat de overbelasting van mantelzorgers tegen. CorTibi neemt mensen bij de hand in het doolhof van Nederland Zorgland.


CorTibi biedt:

 • Logeren of wonen in een zelfstandige studio met 24-uurs (thuis-) zorg, waarbij de hoogte van inkomen of vermogen geen enkele rol speelt
 • Bevorderen of compenseren van zelfredzaamheid in een beschermde omgeving
 • Een gemeenschappelijke woonkamer t.b.v. gezamenlijke maaltijden en activiteiten ter voorkoming van eenzaamheid en passiviteit
 • Het ontlasten van mantelzorgers d.m.v. logeeropvang en dagbesteding
 • Interne opleidingen voor mensen met een zorghart
 • Overbruggingsperiode tot opname Verpleeghuis
 • Vrijwilligerswerk voor eenzame niet-zorgbehoevenden (maximale vrijwilligersbijdrage plus gezamenlijke maaltijden)
 • Hulp bij aanvraag zorgindicatie en toeslagen, herindicatie, aanvraag PGB, inschrijving verpleeghuis en meer (Samenwerkingspartner Buro Zorgregie)

DOELGROEP

Wonen:

 • Personen met een Wlz-indicatie VV04 t/m VV06 (PGB)

Logeren:

 • Personen met een Wlz-indicatie VV04 t/m VV06 (PGB)
 • Personen met een WMO-indicatie (ZIN Kortdurend Verblijf 04A04)
 • Particulieren
 • Personen met een Zvw-indicatie (restitutiepolis!)

 

UITSLUITCRITERIA

Binnen CorTibi wordt de WZD niet toegepast, men is vrij om te gaan en te staan. CorTibi biedt zorg zolang veiligheid en vrijheid samengaan. Om die reden wordt géén zorg en verblijf geboden aan personen met:

 • Dwaal- of wegloop-gedrag
 • Gedrag wat gevaar op kan leveren voor zichzelf en/of omgeving
 • Langdurige zeer zware verpleeghuiszorg (waarbij inzet van vrijheidsbeperkende middelen noodzakelijk is)

 

AANBOD

 •  Zorgstudio’s met eigen badkamer
 • Gezamenlijke ruimtes
 • Gemeenschappelijke tuin
 • 24-uurs Verzorging & Verpleging
 • 24-uurs Begeleiding & Ondersteuning
 • Begeleiding Individueel
 • Begeleiding in een groep
 • Dagbesteding
 • Verse maaltijden
 • Schoonmaak